Guanyant espais

Ampliació d’habitatge unifamiliar on amb la nostre intervenció s’ha aconseguit un notable guany de superfície coberta i llum.